W mojej pracy projektowej wyróżniam 3 etapy
 
1.Koncepcja - analiza siedliska, potrzeb, wizualizacja
2.Projekt wykonawczy dobór roślin, układ komunikacyjny, projekty małej architektury 
3.Realizacja budowa murków, schodków, małej architektury, elementów wodnych,  nawadnianie automatyczne, nasadzenia roślinne, zakładanie trawnika.
 
 

jak marzenie zmienia się w rzeczywistość