• Wśród sosen     ogrody nr 6- 01/06/2008, str. 64
  • Pod koronami jabłoni     ogrody. – 2007, nr 6, s. 76-77
  • Udzielanie porad     - wystawa róż,
  • wystawy i kiermasze ogrodnicze ( zieleń to życie)
  • prowadzenie nadzorów inwestorskich 
  • Opiniowanie dokumentacji projektowych
  • Prowadzenie zajęć z zakresu projektowania krajobrazu
  • Prowadzenie zajęć z plastycznej terapii zajęciowej dla dzieci i osób                       starszych    
  • Współtworzenie bazy wszystkich miejskich placów zabaw na terenie   Warszawy w   ramach projektu „Warszawskie Place Zabaw”
  • Współudział w publikacji poradnika Jak stworzyć bezpieczne miejsce zabaw  dziecięcych wydanego przez Miasto Stołeczne Warszawa w ramach projektu „Bezpieczne  Place Zabaw”