WIEDZA
 
 • Studia na SGGW z zakresu architektury krajobrazu
 • Studia na SGGW z zakresu ochrony roślin
 • Uprawnienia projektowe SITO NOT
 • Uprawnienia inspektora nadzoru SITO NOT
 
DOŚWIADCZENIE
 
 • Ponad 14 lat działalności 
 • Wykładowca z ponad 10 letnim stażem
 • Opracowania projektowe
 • Realizacje założeń ogrodowych 
 • Realizacje  systemów nawadniających
 • Nadzory inwestycyjne
 
PROFESJONALIZM
 
 • Przemyślane, indywidualne projekty
 • Poparte wiedzą i doświadczeniem realizacje
 • fachowa pomoc w pielęgnacji